Gönüllüler kaç saat katılabilir?

Gönüllüler ev sahiplerinin çiftçilik faaliyetlerine özgür ve gönüllü olarak katılır. Gönüllülerin sunduğu katılım, genellikle haftada beş yarım güne eşdeğerdir, ancak kesin program her iki tarafa da uyacak şekilde nihai taahhütten önce kararlaştırılır. Ülkeden ülkeye biraz değişebilir; çoğu ülkede haftada yaklaşık 25 saattir. Daha fazla bilgi için lütfen katılmak istediğiniz veya üyesi olduğunuz ulusal WWOOF organizasyonunun koşullarını kontrol edin. Her gönüllüyle anlaşmanızı günlük veya haftalık olarak gözden geçirmek en iyisidir.

Gönüllüler hiçbir şekilde ev sahibinin emrine tabi değildir ve çiftliğin kârlı olmasına yardımcı olma yükümlülüğü yoktur.