Ev sahibinin yanıtlama oranı ve süresi nasıl hesaplanır?

Yanıt oranı ve süre istatistiklerini hesaplamak için son 90 güne ait ziyaret talebi verileri kullanılır. Ev sahiplerinin bir ziyaret talebine yanıt vermeleri için, talep yanıtlanmamış olarak sayılmadan önce 7 günlük bir süre vardır ve bu, ev sahibinin yanıt oranını ve süresini etkiler.

Bir ev sahibi son 90 gün içinde herhangi bir ziyaret talebi almamışsa, iyimser bir şekilde yanıt oranını %100 olarak gösterir ve var olmayan yanıt süresi alanını gizleriz.

Bu istatistiklerin, ev sahiplerini gönüllülere hızlı yanıt vermeye ve ayrıca ev sahiplerinin iletişim eğilimleriyle ilgili olarak gönüllüler için uygun beklentiler belirlemeye teşvik ettiğini umuyoruz.

Tüm yanıtlanmamış ziyaret taleplerini görüntülemek için mesajlarınıza gidin ve listenin üst kısmındaki açılır menüden Yanıtlanmamış filtresini seçin.